Ana Sayfa Mimarlık Tarihi

Mimarlık Tarihi

Le Corbusier'in 5 ilkesi

Le Corbusier’in 5 İlkesi | Yeni Bir Mimarlığa Doğru

Le Corbusier 20. yüzyılın ve mimarlık tarihinin en önemli aktörlerinden biridir. Dünyaca ünlü modernist mimar Le Corbusier, Yeni Bir Mimarlığa Doğru isimli manifestosunda hayatı boyunca yapı tasarımlarında temel alacağı 5 ilkeyi sıralamıştı. Bu modern...
Görsel iç mekan Rokoko mimari örneklerinden birini göstermektedir.

Rokoko Mimari Üslubu | 18. Asrın Coşkulu Mimarisi

Avrupa'nın büyük sanat akımları döneminin sonlarına denk gelen Rokoko, tıpkı diğer akımlar gibi mimarlık dahil sanatın bir çok dalında kendini göstermiştir. Gel gelelim Rokoko sanatının, Barok'un devamı mı olduğu yoksa kendine has özellikleri olan...
Antik mimarlığın 5 klasik mimari düzenine ait kolonları gösteren bir çizim.

Antik Yunan ve Roma Mimarlığındaki 5 Mimari Düzen

Mimarlık bir uygarlığın beşeri çevredeki en temel yansımasıdır. Her medeniyet ihtiyaçları, inançları, arzuları ve kültürleri doğrultusunda kendine has bir mimari dil oluşturmuştur. Batı medeniyetinin temelini oluşturan 2 büyük toplum vardır. Yunanlılar ve Romalılar. Anadolu,...
Maria Laach Manastırı, Almanya'daki en başarılı Romanesk mimarisi örnekleri arasındadır.

Romanesk Mimari Özellikleri | İri Kütlelerin Harmonisi

Frank kralı Şarlman (742-814), klasik Roma İmparatorluğu'nun mimarisini, sanatını ve tarzını yeniden canlandırma arzusuna kapılmıştı. Bu hayalin bina tasarımı alanındaki karşılığı ise Romanesk mimari stili olmuştur. Böylece Romanesk üslubu Batı Avrupa'nın neredeyse tamamında etkinlik...
Antik Roma'nın en ünlü tam daire şeklindeki amfitiyatrosu olan Kolezyum

Antik Roma Mimarisi Yapım Teknikleri ve Özellikleri

Tarihin en büyük medeniyetlerinden birini kuran Roma İmparatorluğu sanat, kültür, ekonomi ve sosyal toplum alanlarında tarihe damgasını vurmuştur. En güçlü olduğu dönemde 3 kıtaya yayılan toprakları sayesinde farklı toplumların mimarisinden, kültüründen ve yaşam biçiminden...
Antik Roma mimarlığının en önemli eseri olan Pantheon Tapınağı

Pantheon Tapınağı: Roma Mimarlığının Uç Noktası

Tarih boyunca birçok yapı inşa edildi fakat birçoğundan eser kalmadı. Bazıları ise tarihin akışını değiştirdi. Bunu mimarisi ile yaptı ya da kendisine atfedilen önemle veya tarihe yaptığı tanıklık ile.. Bütün bu yapıların büyük etkileri...
Korint düzeni tapınak örneklerinden biri olan Maison Carree

Korint Düzeni Mimarisi | Özellikler – Örnekler

Korint düzeni Antik Yunan mimarisinin üç klasik düzeninden biridir. Bildiğiniz gibi diğer ikisi ise Dor ve İyon'dur. Romalılar, bu üç düzene ek olarak Toskana ve Kompozit düzenlerini geliştirmişlerdir. Mimarlar tüm bu arkaik mimari stilleri...
Art Nouveau

Art Nouveau Nedir? Mimarlıkta Art Nouveau Akımı

Sanayi Devrimi pek çok alanı etkilediği gibi sanatı da etkilemiştir. Sanayi Devrimi’nin getirdiği hızlı üretim ve endüstrileşmeye karşı çıkanlar olmuştur. Çünkü hızlı üretim tekdüzeliği getiriyordu ve bu da sanatı yok ediyordu. William Morris'de bu...
MoMa tarafından 1988'de düzenlenen Dekonstrüktivizm Sergisi

Dekonstrüktivizm | Postmodernist Bir Mimari

Dekonstrüktivizm ya da yapısökümcülük postmodern zamanların modernizmdeki kuralları ve strüktür anlayışını alt üst eden mimari akımıdır. Kaotik görünen, karmaşa ve dengesizlik içeren mimari unsurları barındırır. Fakat tüm bu dengesizlikler bir arada dengeli bir kompozisyon...
Duomo di Milano olarak bilinen gotik kilise

Gotik Mimari | Ortaçağ’da Bir Yapı Sanatı

Gotik mimari Avrupa’nın en karanlık dönemi olan ortaçağda kiliselerden başlayıp şatolara kadar görülen bir akımdır. Karanlık çağın ortasından aydınlanma çağının başlangıcına kadar etkisini sürdürmüştür. Romaneskin katı, soğuk ve durağan karakterine tepki olarak doğan gotik...

EN GÜNCEL YAZILAR

EN ÇOK OKUNANLAR